Kako do vozniškega dovoljenja?

Glede na kategorijo motornega vozila, za katero nameravate opravljati vozniški izpit, smo vam pripravili nekaj napotkov, s katerimi boste postopno in po najkrajši možni poti prišli do vozniškega dovoljenja določene kategorije:

 

Šola vožnje in usposabljanje
Predlagamo, da se vpišete v našo šolo vožnje in opravite teoretični del usposabljanja. V šoli vožnje se boste usposabljali v skladu z veljavno zakonodajo in programom usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Po koncu teoretičnega dela usposabljanja se boste lahko prijavili na teoretični del izpita velja, katerega veljavnost bo 3 leta od datuma uspešnega opravljanja. Ko ste torej v šoli vožnje zaključili tečaj CPP, pojdite na upravno enoto in se priglasite na teoretični del vozniškega izpita. Šele ko uspešno rešite preizkus znanja iz teoretičnega dela usposabljanja, lahko pričnete s praktičnim delom usposabljanja (torej vožnjo vozila z inštruktorjem). Le ta zajema učne vaje glede na veljavno zakonodajo. Vaje praktičnega dela usposabljanja potekajo po vrstnem redu in stopnjah. Ko učitelj vožnje presodi, da ste osvojili znanje in spretnosti za ustrezno ravnanje v prometu, se lahko prijavite na vozniški izpit.

Ena izmed mnogih novosti je vožnja motornih vozil B kategorije s spremljevalcem, za katero se lahko odločijo kandidati za voznike motornih vozil kategorije B. Preden se kot kandidat v šoli vožnje pričnete usposabljati za vožnjo s spremljevalcem opravite zdravniški pregled. Potem opravite teoretični del usposabljanja na šoli vožnje, teoretični del izpita na poljubnem izpitnem centru ter praktični del usposabljanja v obsegu najmanj 20 učnih ur. Usposabljanje za vožnjo s spremljevalcem lahko v šoli vožnje pričnete ko dopolnite 16 let.

Zdravstveni Pregled
Vsi bodoči vozniki motornih vozil, razen kandidatov kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled za pridobitev zdravniškega potrdila, ki izkazuje telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila. Tega opravijo v pooblaščeni zdravstveni organizaciji (medicina dela, prometa in športa) oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku.

Prva pomoč
Predno se boste odpravili na izpitni center, kjer se boste priglasili za opravljanje vozniškega izpita, opravite še prvo pomoč, to je tečaj prve pomoči in preizkus znanja prve pomoči. Pri študiranju teorije prve pomoči si lahko pomagate z našo brezplačno eKnjigo Prva pomoč in s testi prve pomoči. Izpita iz prve pomoči pa ni potrebno opravljati kandidatom za kategorijo AM.

Vozniški izpit
Vozniški izpit je preizkus. na katerem se preverja tako teoretično (testi cpp) kot tudi praktično znanje kandidata za voznika motornega vozila. Na teh dveh preizkusih skuša torej kandidat dokazati ,da je zmožen samostojne vožnje v prometu. Vozniški izpit za voznika motornih vozil v RS lahko opravljajo osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče (ali začasno prebivališče več kot šest mesecev).Vozniški izpit za voznika motornega vozila lahko opravlja kandidat za voznika, katerega je šola vožnje ustrezno pripravila. Voznški izpit lahko opravlja tudi kandidat, ki se je v avtošoli (šoli vožnje) usposabljal za vožnjo s spremljevalcem razen tistega kandidata, ki želi zamenjati veljavno tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje in je imetnik vozniškega dovoljenja, izdanega v enih izmed držav, za katere je predpisano opravljanje le praktičnega dela vozniškega izpita.